سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه گروه ورتا با ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط تا ۷ روز

سرویس سامانه پیام کوتاه - پایه
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • ندارد ارسال کد هدیه
 • ندارد ارسال لیست سیاه
 • ندارد خط اختصاصی هدیه
 • ندارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • ندارد ارسال از خط خدماتی
 • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • ندارد ارسال از طریق سیم کارت
 • ندارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 15.6 - 17.9 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - اقتصادی
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • ندارد ارسال کد هدیه
 • ندارد ارسال لیست سیاه
 • ندارد خط اختصاصی هدیه
 • ندارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • ندارد ارسال از خط خدماتی
 • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • ندارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 15.2 - 17.4 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - پیشرفته
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • ندارد ارسال کد هدیه
 • ندارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • ندارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 15.6 - 17.9 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - جامع
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • دارد ارسال کد هدیه
 • دارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • دارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • دارد ارسال هدفمند مشاغل
 • دارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 12.2 - 15.5 تعرفه اپراتور به طور میانگین