سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه گروه ورتا با ضمانت بازگشت وجه بدون قید و شرط تا ۷ روز

سرویس سامانه پیام کوتاه - سازمانی
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • دارد ارسال کد هدیه
 • دارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • ندارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • ندارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • ندارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 14.1 - 16.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - شرکتی
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • ندارد ارسال کد هدیه
 • ندارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • دارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • دارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 13.8 - 15.4 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - تجاری
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • دارد ارسال کد هدیه
 • ندارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • دارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • دارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 12.6 - 14.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - تجاری ویژه
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • دارد ارسال کد هدیه
 • دارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • دارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • دارد ارسال هدفمند مشاغل
 • ندارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 12.6 - 14.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین
سرویس سامانه پیام کوتاه - مادام العمر
 • دارد ارسال ویژه
 • دارد ارسال تدریجی
 • دارد ارسال کد هدیه
 • دارد ارسال لیست سیاه
 • دارد خط اختصاصی هدیه
 • دارد نوبت دهی هوشمند
 • دارد ضمانت بازگشت وجه
 • دارد ارسال از خط خدماتی
 • دارد ارسال هدفمند مشاغل
 • دارد ارسال از روی نقشه گوگل
 • دارد ارسال از طریق سیم کارت
 • دارد ارسال با تفکیک استان و شهر
 • دارد بازگشت اعتبار پیامک های مسدودی
 • 9.6 - 12.2 تعرفه اپراتور به طور میانگین